Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, wat betekent dit voor vastgoedbeleggers?

Op belastinggebied zijn er het laatste jaar relatief veel ontwikkelingen. Eén daarvan is dat er een wet in de maak is die leningen boven €500.000 opgenomen door directeur-grootaandeelhouders (DGA) of aanmerkelijk belang houders (AB), hun partner en hun bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, bij hun eigen B.V. wil belasten. Dit raakt velen, maar…

Controleer uw rente aftrek!

In januari is in een artikel voor Vastgoedjournaal de nieuwe earningsstrippingmaatregel in de Vennootschapsbelasting toegelicht. Toch lijkt er verder weinig aandacht te zijn voor deze maatregel. Onterecht! Want iedere vastgoedonderneming van enige omvang heeft er al mee te maken. Daarom in dit artikel opnieuw aandacht hiervoor. Belastingmaatregel Er zijn kleinere belastingverhogingen waar meer ophef over…

De carrière van vastgoedbeleggers

Als adviseur zie ik al jaren vastgoed in alle soorten en gradaties langskomen. Al naar gelang de omvang en ervaring van de belegger is het net een wooncarrière. Soms is het beleggen in vastgoed toevallig ontstaan, maar meestal is het een bewuste keuze voor opbo uw van inkomen en vermogen. Zoals we allen weten is…

Goed vastgoedbeheer is van levensbelang

Voor iedere vastgoedexploitant en -belegger is goed vastgoedbeheer van levensbelang. Immers: uit de exploitatie moet rendement worden behaald en moeten alle lasten worden betaald. Welke lasten dat zijn hangt onder andere af van hoe het vastgoed gefinancierd is en welke investeringen de eigenaar in het vastgoed moet doen. Moet doen: denk daarbij aan noodzakelijk onderhoud…

Ondernemen met vastgoed: iets voor jou?

Ondernemen met vastgoed: iets voor jou? Omdat sparen nauwelijks iets opbrengt, zoek je andere manieren om je geld te laten renderen. Je denkt erover om vastgoedondernemer te worden of in vastgoed te beleggen. Maar hoe risicovol is dat eigenlijk? Wat komt er allemaal bij kijken? En is het wel iets voor een kleine ondernemer? Dit…

Waardering van vastgoedbeleggingen in de balans.

In de jaarrekening van vennootschappen in het MKB dienen vastgoedbeleggingen te worden gewaardeerd volgens de ‘Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ voor micro- en kleine rechtspersonen, uitgegeven door de gelijknamige Raad. Aan vastgoedbeleggingen is in dit boekwerk een apart hoofdstuk gewijd. Een vastgoedbelegging is gedefinieerd als een onroerende zaak die wordt aangehouden of ontwikkeld om huuropbrengsten of…